Gratis ringeton fra Jamster

I april år 2005 arkivert advokatfirmaet Callahan, McCune og Willis et gruppesøksmål mot Jamster på vegne av en San Diego far og hans ti år gamle datter. Søksmålet påstår at Jamster svindel mobiltelefonkunder gjennom bruk av falske og villedende reklame. 

Saksøkerne hevder at de aktuelle annonsene tilbudt en gratis ringetone til mobiltelefonen kunder som svarte på annonsen via tekstmelding, men unnlot å informere brukerne om at de ville bli abonnert på en månedlig tjeneste. Søksmålet ble kombinert med fire andre og bosatte seg i november 2009.